Projekt

Mätningar 2020

NTF fortsätter att utföra mätningar och observationer i trafiken inom ett antal områden i hela landet. Syftet med projektet är att ge en övergripande bild av status inom områdena bältesanvändning, användandet av cykel- och mopedhjälm samt hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet.

Resultatet av mätningarna och observationerna sammanställs för respektive område, en årlig rapport publiceras och resultaten presenteras för respektive kommun.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2020-12-31.

För mer information kontakta Agneta Berlin.
E-post

Mätningar 2020

2020-01-01