NTF Rapport

2020:7 Huvudsaken - Morfar

NTF i Skåne och Västmanland har under projektperioden 2019–2020 genomfört ett pilotprojekt där mellanstadieelever uppmuntrade förebilder i deras närhet att använda cykelhjälm. Syftet med projektet var att uppnå ökad cykelhjälmsanvändning genom att förmå vuxna att förstå hur betydelsefulla och viktiga de är, för exempelvis sina barnbarn eller barn, och att de därför måste skydda huvudet vid cykling.

NTF i Skåne och Västmanland har under projektperioden 2019–2020 genomfört ett pilotprojekt där mellanstadieelever uppmuntrade förebilder i deras närhet att använda cykelhjälm. Syftet med projektet var att uppnå ökad cykelhjälmsanvändning genom att förmå vuxna att förstå hur betydelsefulla och viktiga de är, för exempelvis sina barnbarn eller barn, och att de därför måste skydda huvudet vid cykling.

 

 

Projektet genomfördes i åtta klasser i årskurs 4 och 5 på en skola i respektive kommun, Västerås och Ängelholm. NTF inspirerade både lärare och elever att engagera sig för att få fler att börja använda cykelhjälm, speciellt dem man på ett särskilt sätt bryr sig om. NTF diskuterade hjälmanvändning och visade moderna och fina hjälmar på skolorna. Vi visade Hövding (en hjälm med airbagteknologi), en vikbar hjälm samt olika hjälmar med rotationsskydd (mips-funktion). NTF tog fram en intervjuguide som stöd till eleverna för att skapa bra diskussioner om hjälmar vid deras möten med respektive förebild.

Av resultaten framgår att 71 procent av de 170 elever som NTF träffade genomförde intervjuer och förde samtal med sina förebilder där de tydliggjorde hur viktig den vuxna personen är och att eleven vill att individen ska skydda sitt huvud med en cykelhjälm. Responsen från elevernas förebilder var mycket positiv. Det var 84 procent av förebilderna som svarade att de ska använda cykelhjälm och 16 procent att de ska försöka använda hjälm vid cykling.

 

2020:7 Huvudsaken - Morfar

2020-12-07