Trafiksäkerhetsutbildning

NTF Öst bistår företag, organisationer, kommuner m.fl. med bred kompetens inom området trafiksäkerhet.

Här exempel på några av våra utbildningsområden

  • Hastighetens betydelse för säkerheten
  • Nya hastighetsgränssystemet
  • Säker cykling
  • Alkohol, droger och trötthet i trafiken
  • Bilens inre säkerhet

Trafiksäker & sparsam körning
Är din verksamhet intresserad av utbildning inom något eller några av områdena ovan eller kanske av en mer målgruppsanpassad trafiksäkerhetsutbildning?

Kontakt ost@ntf.se

  • Anna Rönnle
  • Gotland
  • 070-648 15 26
  • E-post