Trafiksäkerhetsdagar

Trafiksäkerhetsdagar är uppskattade aktiviteter som syftar till att ge säkrare cykling.

Aktiviteter som kan genomföras på trafiksäkerhetsdagarna

Cykelaktivitet med skolklass:

  • Balansbana
  • Vad är en säker cykel
  • Varför det är viktigt med cykelhjälm
  • Cykelhjälmsdemonstration med ägg

Kontakt: ost@ntf.se

  • Malte Burwick
  • Gotland
  • 070-648 11 26
  • E-post